Osuszanie posadzek (dla parkieciarzy)

Żadna firma parkieciarska nie decyduje się na montaż podłogi przy niezachowanej odpowiedniej jej wilgotności na poziomie poniżej 2% CM. W takich sytuacjach osuszanie posadzki jest konieczne.

Stosowane przez nas turbowentylatory oraz bardzo wydajne osuszacze wraz z nagrzewnicami, jeśli to konieczne, finalnie skracają cały proces suszenia do 70%.